ipl 3rd match

IPL 2020: ପ୍ରଥମ ଆଇପିଏଲ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଆରସିବି

ଆଇପିଏଲରେ ଆଜି ଆଉ ଏକ ହାଇଭୋଲଟେଜ ମ୍ୟାଚ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆଇପିଏଲ ଟ୍ରଫି ଆଶାରେ ରହିଥିବା ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଆଜି ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିପକ୍ଷରେ ଆଜି ତାର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ।

Sep 21, 2020, 09:51 AM IST