ips officer jalebi fiasco

IPS ଅଫିସରଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍; 'ପତ୍ନୀ ଜଲେବି ଖାଇବାକୁ ଦେଉ ନାହାନ୍ତି'.., ପତ୍ନୀ କହିଲେ,'ଆଜି ତୁମେ.....'

IPS Officer Jalebi Fiasco: ଜଣେ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଟ୍ୱିଟରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କୁ ଜଲେବି ଖାଇବାକୁ ଦେଉନାହାଁନ୍ତି । ଏହାର ଜବାବରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପ୍ରାୟ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଢଙ୍ଗରେ କହିଥିଲେ, 'ଆଜି ତୁମେ ଘରକୁ ଆସ...।'

Jul 21, 2021, 10:37 PM IST