new catergories

ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ  ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ,ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।   

Aug 5, 2020, 06:01 PM IST