oath taking ceremony of jharkhand cm

ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ହେମନ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବଦ କରିଥିଲେ 'ଦିଦି'

ପାଦ ଛୁଇଁଥିଲେ ହେମନ୍ତ, ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ ମମତା

Dec 29, 2019, 03:40 PM IST