perfect health

ଜାଣନ୍ତୁ, ସ୍ୱଳ୍ପ ନିଦ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ କିଭଳି ପ୍ରଭାବିତ କରେ...

ସ୍ୱଳ୍ପ ନିଦ୍ରା ଯୋଗୁଁ  ନା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ , ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ଽ ଜାଣନ୍ତୁ ଏକ ପରୀକ୍ଷାରୁ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଽ

Nov 26, 2019, 10:41 AM IST