sophie molineux

ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ ପରେ ଆଉ ଜଣେ କ୍ରିକେଟର ମାନସିକ ରୋଗ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଲେ କ୍ରିକେଟ!

ସୋଫି ମହିଳା ବିଗ ବ୍ୟାଶ୍ ଲିଗରେ ରେନିଗେଡ୍ସ ଦଳ ତରଫରୁ ୧୦ଟି ମ୍ୟାଚ ଖେଳିଛନ୍ତି । ସେ ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପରେ ଜାଗା କରିବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଶନିବାର ସେ ମେଲର୍ବନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ନାଁକୁ ଫେରାଇ ନେଇଛନ୍ତି ।

Nov 22, 2019, 03:42 PM IST