up anti terrorism squad

UP Poll 2022 ପୂର୍ବରୁ ଭୟାନକ ଷଡଯନ୍ତ୍ର; ATS ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଛି 'Operation Rohingya'

ବେଆଇନ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ କାଶ୍ମୀର ଘାଟି, ଜାମୁ କିମ୍ବା ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବସାଇବା ପଛରେ ଏକ ଭୟାନକ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି।

Jun 19, 2021, 11:24 PM IST