ମଶା ନୁହଁ ଏଥିପାଇଁ ହେଲା ଡେଙ୍ଗୁ, ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ ମାମଲା ଏହା

ମଶା ନୁହଁ ଏଥିପାଇଁ ହେଲା ଡେଙ୍ଗୁ, ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ ମାମଲା ଏହା

ସ୍ପେନ ହେଲଥ ଅଥରିଟିଜର ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଏହି ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ୱନ୍ଧ କାରଣରୁ ଡେଙ୍ଗୁ ହୋଇଛି । ଏହା ଦୁନିଆର ଏକ ମାତ୍ର ଏପରି ମାମଲା ଯାହା ଶାରୀରିକ ସମ୍ୱନ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଡେଙ୍ଗୁ ହୋଇଛି । 

ମଶା ନୁହଁ ଏଥିପାଇଁ ହେଲା ଡେଙ୍ଗୁ, ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ ମାମଲା ଏହା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ କଥାକୁ ମାନିବା ତେବେ ଡେଙ୍ଗୁ ମଶା କାମୁଡିବା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ୟୁରୋପିୟନ ଦେଶ ସ୍ପେନରୁ ଏକ ଏପରି ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସର ଦାବି ଖାରଜ କରି ଦେଇଛି । ମୁଖ୍ୟତଃ ଡେଙ୍ଗୁ ମଶା କାମୁଡିବା ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ସ୍ପେନରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଡେଙ୍ଗୁ ମଶା କାମୁଡିବା ଯୋଗୁଁ ହୋଇ ନଥିଲା । ଶାରୀରିକ ସମ୍ୱନ୍ଧ ଗଢିବାରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କୁ ଡେଙ୍ଗୁ ହୋଇଥିଲା ।

ସ୍ପେନ ହେଲଥ ଅଥରିଟିଜର ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଏହି ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ୱନ୍ଧ କାରଣରୁ ଡେଙ୍ଗୁ ହୋଇଛି । ଏହା ଦୁନିଆର ଏକ ମାତ୍ର ଏପରି ମାମଲା ଯାହା ଶାରୀରିକ ସମ୍ୱନ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଡେଙ୍ଗୁ ହୋଇଛି । ସ୍ପେନର ମେଡ୍ରିଡରେ ବାସ କରୁଥିବା ୪୧ ବର୍ଷୀୟ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମେଲ ପାର୍ଟନର ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ୱନ୍ଧ ଗଢିବାରେ ତାଙ୍କୁ ଡେଙ୍ଗୁ ହୋଇଛି । ମେଡ୍ରିଡର ଜିଲ୍ଲା ପବ୍ଲିକ ହଲଥ ଡିପାଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରମୁଖ ସୁଜାନା ଜିମେଞ୍ଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମେଲ ପାର୍ଟନରକୁ ନିଜ କ୍ୟୁବା ଟ୍ରିପ ସମୟରେ ଡେଙ୍ଗୁ ହୋଇଥିଲା । ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମଶା କାମୁଡ଼ିବାରୁ ଡେଙ୍ଗୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା ।

ପ୍ରଥମେ ଡେଙ୍ଗୁ ପିଡିତ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ମେଲ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡେଙ୍ଗୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ସୁଜାନା ଅନୁସାରେ ଏହି ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହାପରେ ଡକ୍ତର ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ପେର୍ମର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ଦୁହେଁଙ୍କ ଶରୀରରେ ମହଜୁଦ ଭାଇରାସ ଏକ ହି ଥିଲା ଯାହା କ୍ୟୁବାରେ ଡେଙ୍ଗୁ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା । ଡେଙ୍ଗୁ ଭାଇରାସ ଜନତି ରୋଗ ଯାହା ଏଡିଜ ମଶା କାମୁଡିବାରୁ ହୋଇଥାଏ । 

 

Trending news