ਸਿਆਸਤ ਵਾਲਾ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਸਿਆਸਤ ਵਾਲਾ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

Aug 12, 2020, 08:24 AM IST