X

ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਭ ਦੀ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ

ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇਸ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਖੋਲੀਆਂ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ

Trending news

Little girl,BR Ambedkar,Indian Constituency,indian society,