2017 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੱਦੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ?

2017 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੱਦੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ?

Jul 29, 2020, 09:12 AM IST

ट्रेंडिंग न्यूज़