ಅಮಿತ್ ಪಂಗಲ್

ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಕೋಚ್ ಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿ- ಅಮಿತ್ ಪಂಗಲ್

ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಕೋಚ್ ಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿ- ಅಮಿತ್ ಪಂಗಲ್

2012 ರಲ್ಲಿ ಅಜಾಗರೂಕ ಡೋಪಿಂಗ್ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಿಂದಾಗಿ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಪಟು ಅಮಿತ್ ಪಂಗಲ್ (52 ಕೆಜಿ) ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗೌರವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ತಮ್ಮ ತರಬೇತುದಾರ ಅನಿಲ್ ಧಂಕರ್ ಅವರಿಗೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

Sep 22, 2019, 05:20 PM IST