close

News WrapGet Handpicked Stories from our editors directly to your mailbox

ಐಸಿಎಂಆರ್

ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಬೊಜ್ಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆ;  68% ಮಕ್ಕಳ ಸಾವಿಗೆ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಕಾರಣ

ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಬೊಜ್ಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆ; 68% ಮಕ್ಕಳ ಸಾವಿಗೆ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಕಾರಣ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯ ಗ್ರಾಫ್ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇನ್ನೂ 5 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯು ಸಾವಿಗೆ ಮೊದಲ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ದೇಶದ 68 ಪ್ರತಿಶತ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೂ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯಿಂದ ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Sep 18, 2019, 03:44 PM IST