Deepawali 2019

ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆ

ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆ

ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಈ ದೇವಾಲಯವು ಜೋಧ್‌ಪುರದ ಲುನಿಯ ಧುಂಧಾದಲ್ಲಿದೆ. 

Nov 7, 2019, 12:04 PM IST