James Peebles

ಜೇಮ್ಸ್ ಪೀಬಲ್ಸ್ ಸೇರಿ ಮೂವರಿಗೆ 2019ರ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಜೇಮ್ಸ್ ಪೀಬಲ್ಸ್ ಸೇರಿ ಮೂವರಿಗೆ 2019ರ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

2019 ರ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೆನಡಾದ-ಅಮೇರಿಕನ್ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಜೇಮ್ಸ್ ಪೀಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಸ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಮೈಕೆಲ್ ಮೇಯರ್ ಮತ್ತು ಡಿಡಿಯರ್ ಕ್ವೆಲೋಜ್ ಅವರಿಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ನೀಡಲಾಯಿತು.

Oct 8, 2019, 04:52 PM IST