ഇന്നത്തെ പെട്രോള്‍,ഡീസല്‍ വില

  

Updated: Dec 19, 2017, 08:57 AM IST
ഇന്നത്തെ പെട്രോള്‍,ഡീസല്‍ വില

ഡല്‍ഹി: അന്താരാഷ്‌ട്ര വിപണിയില്‍ ക്രുടോയിലിന്‍റെ വില മാറികൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ പെട്രോളിന്‍റെയും ഡീസലിന്‍റെയും വിലയില്‍ ഓരോ ദിവസവും ഏറ്റക്കുറച്ചില്‍ ഉണ്ടാകും. പ്രതിദിനം വില വ്യത്യാസം വരുന്നത് കൊണ്ട് വര്‍ധന നമ്മള്‍ കൃത്യമായി അറിയുന്നുമില്ല. 

ഇന്നത്തെ പെട്രോലിന്‍റെ വില 69.27 രൂപയും ഡീസലിന്‍റെ വില 58.65 രൂപയുമാണ്‌.  

https://www.iocl.com/TotalProductList.aspx