ഇന്നത്തെ പെട്രോള്‍,ഡീസല്‍ വില

  

Updated: May 7, 2018, 08:52 AM IST
ഇന്നത്തെ പെട്രോള്‍,ഡീസല്‍ വില

ഡല്‍ഹി: അന്താരാഷ്‌ട്ര വിപണിയില്‍ ക്രൂഡോയിലിന്‍റെ വില മാറികൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ പെട്രോളിന്‍റെയും ഡീസലിന്‍റെയും വിലയില്‍ ഓരോ ദിവസവും ഏറ്റക്കുറച്ചില്‍ ഉണ്ടാകും. ഇപ്പോള്‍ കര്‍ണ്ണാടക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രമാണിച്ച് വിലയില്‍ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു. 

ഇന്നത്തെ പെട്രോളിന്‍റെ വില 74.63 രൂപയും,ഡീസലിന്‍റെ വില 65.93 രൂപയുമാണ്. 

https://www.iocl.com/TotalProductList.aspx