ഇന്നത്തെ പെട്രോള്‍,ഡീസല്‍ വില

  

Updated: Nov 28, 2017, 10:03 AM IST
ഇന്നത്തെ പെട്രോള്‍,ഡീസല്‍ വില

ഡല്‍ഹി: അന്താരാഷ്‌ട്ര വിപണിയില്‍ ക്രൂഡോയിലിന്‍റെ വില മാറികൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ പെട്രോളിന്‍റെയും ഡീസലിന്‍റെയും വിലയില്‍ ഓരോ ദിവസവും ഏറ്റക്കുറച്ചില്‍ ഉണ്ടാകും. 

ഇന്നത്തെ പെട്രോളിന്‍റെ വില 69.26 രൂപയും, ഡീസലിന്‍റെ വില 58.37 രൂപയുമാണ്. 

https://www.iocl.com/TotalProductList.aspx