ശബരിമല: നിര്‍മ്മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണത്തിനു പ്രത്യേക സമിതി രൂപീകരിക്കുന്നു

ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് അറിയാതെ ഒരു നിര്‍മ്മാണ പ്രവര്‍ത്തനവും സന്നിധാനത്തും മാളികപ്പുറത്തും അനുവദിക്കില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ്.   

Updated: May 16, 2019, 10:55 AM IST
ശബരിമല: നിര്‍മ്മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണത്തിനു പ്രത്യേക സമിതി രൂപീകരിക്കുന്നു

സന്നിധാനം: ശബരിമലയിലെ ദേവപ്രശ്നം അനുസരിച്ച് മാളികപ്പുറത്ത് നടത്തിയ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവര്‍ത്തങ്ങള്‍ വില ഇരുത്താനും ശേഷിക്കുന്ന പ്രവര്‍ത്തങ്ങള്‍ നിരീക്ഷിക്കാനും ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് വിദഗ്ധ കമ്മറ്റിയ്ക്ക് രൂപം നല്‍കാന്‍ ആലോചന.

ദേവപ്രശ്നത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ മാത്രം മാളികപ്പുറത്തെ നിര്‍മ്മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്താന്‍ സാധിക്കില്ലെന്ന് ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് പ്രസിഡന്‍റ് എ.പത്മകുമാര്‍ പറഞ്ഞു. വാസ്തുവും, ശബരിമല മരാമത്തിന്‍റെ നിർദ്ദേശവും കണക്കിലെടുത്താവും മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ നടപ്പിലാക്കുകയെന്നും പത്മ കുമാർ പറഞ്ഞു.

നേരത്തെ നടന്ന ദേവ പ്രശ്നത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ആണ് മാളികപ്പുറത്ത് നവഗ്രഹ ക്ഷേത്ര നിര്‍മ്മാണം നടന്നത്. എന്നാല്‍ മറ്റൊരു ദേവപ്രശ്നത്തിന്‍റെ പേരില്‍ ഇത് പൊളിച്ചു മാറ്റില്ല. 

ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് തച്ച് ശാസ്ത്ര വിധി പ്രകാരം അല്ലാതെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ച് മാറ്റുന്ന നടപടികൾ ഉടൻ തുടങ്ങാനും ബോർഡ് തീരുമാനിച്ചു.

മാളികപ്പുറം ക്ഷേത്രത്തിന്‍റെ പരിധി നിര്‍ണയം, ചുറ്റുമതില്‍ നിര്‍മ്മാണം, ഉപക്ഷേത്രങ്ങളുടെ നിര്‍മ്മാണം എന്നിവ വിലയിരുത്തുന്നതിനായാണ് ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് ഉപസമിതി രൂപീകരിക്കുന്നത്. അടുത്ത ബോര്‍ഡ് യോഗത്തില്‍ പുതിയ ഉപസമിതിയെ നിയമിക്കും. 

ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് അറിയാതെ ഒരു നിര്‍മ്മാണ പ്രവര്‍ത്തനവും സന്നിധാനത്തും മാളികപ്പുറത്തും അനുവദിക്കില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ്.