ഇനി ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസന്‍സും സ്മാര്‍ട്ടാകും

പുതിയ സുരക്ഷാസംവിധാനങ്ങളോട് കൂടിയ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസന്‍സ് ഇനി മുതല്‍ കേരളത്തിലും ലഭ്യമാകും. രാജ്യത്ത് ഏകീകൃത ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസന്‍സ് നല്‍കാനായി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ തുടക്കമിട്ട സാരഥി പദ്ധതി കേരളത്തിലും സജ്ജമായി. 

Updated: Jan 26, 2018, 08:31 AM IST
ഇനി ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസന്‍സും സ്മാര്‍ട്ടാകും

ആലപ്പുഴ: പുതിയ സുരക്ഷാസംവിധാനങ്ങളോട് കൂടിയ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസന്‍സ് ഇനി മുതല്‍ കേരളത്തിലും ലഭ്യമാകും. രാജ്യത്ത് ഏകീകൃത ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസന്‍സ് നല്‍കാനായി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ തുടക്കമിട്ട സാരഥി പദ്ധതി കേരളത്തിലും സജ്ജമായി. 

സാരഥി സംവിധാനത്തിലുള്ള ആദ്യ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസന്‍സ് അടുത്തയാഴ്ച മുതല്‍ തപാലില്‍ കിട്ടിത്തുടങ്ങും. തിരുവനന്തപുരത്തെ കുടപ്പനക്കുന്ന്, കൊല്ലത്ത് കരുനാഗപ്പള്ളി, ആലപ്പുഴ സബ് ആര്‍.ടി.ഓഫീസ് പരിധിയിലാവും ആദ്യമായി സാരഥി ലൈസന്‍സ് ലഭിക്കുക. വൈകാതെ ഇത് മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് കൂടി വ്യാപിപ്പിക്കും. 

ആറുതരം സുരക്ഷാസംവിധാനമാണ് കാര്‍ഡിലുള്ളത്. ക്യു.ആര്‍.കോഡ്, സര്‍ക്കാര്‍ ഹോളോഗ്രാം, മൈക്രോലൈന്‍, മൈക്രോ ടെക്സ്റ്റ്, യു.വി.എംബ്ലം, ഗൈല്ലോച്ചേ പാറ്റേണ്‍ എന്നിവ അടങ്ങിയതാണ് സുരക്ഷാസംവിധാനങ്ങള്‍. ലൈസന്‍സിന്‍റെ പിറകുവശത്താണ് ക്യു.ആര്‍.കോഡുള്ളത്. ഈ കോഡ് സ്‌കാന്‍ ചെയ്താല്‍ ലൈസന്‍സ് എടുത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും ലഭിക്കും.