ദീപിക-രണ്‍വീര്‍ രണ്ടാം മുംബൈ റിസെപ്ഷന്‍. വധൂവരന്മാര്‍ക്കൊപ്പം നൃത്തം വച്ച് ബച്ചന്‍ കുടുംബം...

ഷീബ ജോര്‍ജ്ജ് | Dec 4, 2018, 05:23 PM IST
1/7

2/7

3/7

4/7

5/7

6/7

7/7