2019-ല്‍ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ലഭിച്ച മികച്ച നായികമാര്‍!

Dec 1, 2019, 08:46 PM IST
1/6

Noorin Shereef

2/6

Vincy Aloshious

3/6

Anna Ben

4/6

Ann Sheethal

5/6

Anaswara Rajan

6/6

Chinnu Chandni Nair