ഇന്ത്യയില്‍ വന്ന റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമിർ പുടിനെ നരേന്ദ്ര മോദി വരവേറ്റു, ചിത്രങ്ങള്‍ കാണാം...

Oct 5, 2018, 05:24 PM IST
1/7

2/7

3/7

4/7

5/7

6/7

7/7