12 കുട്ടികളും പരിശീലകനും ജീവന്‍മരണ പോരാട്ടം നടത്തിയ താം ലുവാങ് ഗുഹ! ചിത്രങ്ങള്‍ കാണാം..

Jul 12, 2018, 04:05 PM IST
1/8

2/8

3/8

4/8

5/8

6/8

7/8

8/8