കടം വാങ്ങി മുങ്ങുന്നവരെ, നിങ്ങള്‍ ഇനി സൂക്ഷിക്കുക!!!

അഞ്ഞൂറുമീറ്ററിനും അപ്പുറമാണ് ഉപഭോക്താവ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നയാള്‍ ഉള്ളതെങ്കില്‍ കൃത്യമായ വിവരം ലഭിച്ചെന്ന് വരില്ല.

Updated: Feb 4, 2019, 03:02 PM IST
കടം വാങ്ങി മുങ്ങുന്നവരെ, നിങ്ങള്‍ ഇനി സൂക്ഷിക്കുക!!!

കടം വാങ്ങി മുങ്ങുന്നവരെ കണ്ട് പിടിക്കാന്‍ പുതിയ ആപ്പുമായി ചൈനയിലെ അതിപ്രശസ്ത മെസേജിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ വീചാറ്റ്. വീചാറ്റില്‍ ലഭ്യമാവുന്ന ആപ്പ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുക, ശേഷം പണം നല്‍കാനുള്ള വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചുളള വിവരങ്ങള്‍ ആപ്പില്‍ നല്‍കുക മറ്റൊന്നും ചെയ്യണ്ടാ അയാള്‍ എവിടെയുണ്ടെന്ന് ആപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ച് തരും.

അഞ്ഞൂറുമീറ്ററിനും അപ്പുറമാണ് ഉപഭോക്താവ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നയാള്‍ ഉള്ളതെങ്കില്‍ കൃത്യമായ വിവരം ലഭിച്ചെന്ന് വരില്ല. പണം നല്‍കാനുള്ള വ്യക്തിയുടെ പേര്, ഫോട്ടോ, തുടങ്ങിയവ ആപ്പില്‍ നല്‍കാന്‍ കഴിയില്ല. 

എന്നാല്‍, അധികം വൈകാതെ ഈ സേവനവും ലഭ്യമാക്കുമെന്നാണ് സൂചന. ചൈനയിലെ ഹെബെയ് പ്രദേശത്തുള്ളവര്‍ക്ക് മാത്രമാണ് നിലവില്‍ ഈ ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കാനാവുക. ചൈനയിലെ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവര്‍ക്കും ആപ്പിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ അധികൃതര്‍ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു.