കുപ്പായം പാകമായില്ല; ചരിത്ര നടത്തം ഉപേക്ഷിച്ചു‍!!

വനിതാ ശാസ്ത്രജ്ഞരായ ആന്‍ മക്ലെയ്നും ക്രിസ്റ്റിന കോച്ചുമാണ് സ്പെയ്സ് വാക്കിന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്. 

Updated: Mar 26, 2019, 04:14 PM IST
 കുപ്പായം പാകമായില്ല; ചരിത്ര നടത്തം ഉപേക്ഷിച്ചു‍!!

നിതകള്‍ മാത്രം നടത്താനിരുന്ന ബഹിരാകാശ നടത്തം അഥവാ സ്പെയ്സ് വാക്ക് നാസ ഉപേക്ഷിച്ചു. 

ഈ മാസം 29-നായിരുന്നു ബഹിരാകാശ നടത്ത൦ നടത്താനിരുന്നത്. സ്ത്രീകളെ സ്ത്രീകള്‍ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു നടത്തമായിരുന്നു അത്.

നടത്തത്തിനായി തയ്യാറെടുത്ത വനിതകള്‍ക്ക് പാകമായ ബഹികാശ വസ്ത്രം ബഹിരാകാശ നിലയത്തില്‍ ഇല്ലാത്തതാണ് പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കാന്‍ കാരണം. 

വനിതാ ശാസ്ത്രജ്ഞരായ ആന്‍ മക്ലെയ്നും ക്രിസ്റ്റിന കോച്ചുമാണ് സ്പെയ്സ് വാക്കിന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്. 

മീഡിയം വലിപ്പത്തിലുള്ള ബഹിരാകാശ വസ്ത്രമാണ് ആന്‍ മക്ലൈനിനും ക്രിസ്റ്റീന കോച്ചിനും പാകമാവുക. ബഹിരാകാശ നിലയത്തില്‍ നിലവില്‍ ആ വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു വസ്ത്രം മാത്രമാണ് തയ്യാറാവുക.

ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലുള്ള ബഹിരാകാശ വസ്ത്രങ്ങള്‍ ഓരോ യാത്രികന്‍റേയും ശാരീരിക സവിശേഷതകള്‍ക്കനുസരിച്ച്‌ വിവിധ ഭാഗങ്ങള്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്.

ഭൂമിയില്‍ വെച്ച്‌ നടക്കുന്ന ബഹിരാകാശ നടത്ത പരിശീലനങ്ങള്‍ക്കിടെ ധരിച്ച വസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഓരോ ബഹിരാകാശ യാത്രികനും ആവശ്യമായി വന്നേക്കാവുന്ന വസ്ത്രങ്ങളുടെ വലിപ്പം കണക്കാക്കുന്നത്. 

കനേഡിയന്‍ സ്പേയ്സ് ഏജന്‍സി കന്‍ട്രോളറായ ക്രിസ്റ്റിന്‍ ഫാക്കോള്‍ ഭൂമിയിലിരുന്നു ഏകോപനം നടത്തുമെന്നായിരുന്നു തീരുമാനം.

കൂടാതെ, മേരി ലോറന്‍സ്, ജാകി കാകെ എന്നീ വനിതാ ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ സ്പെയ്സ് സ്റ്റേഷനിലെ നിയന്ത്രണ൦ ഏറ്റെടുക്കുമെന്നും തീരുമാനമുണ്ടായിരുന്നു. 

ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ സ്പെയ്സ് സ്റ്റേഷന് പുറത്തിറങ്ങി ഗുരുത്വാകര്‍ഷണമില്ലാത്ത ബഹിരാകാശത്ത് കൂടിയുള്ള ഒഴുകി നടത്തമാണ് സ്പെയ്സ് വാക്ക്. 

ബഹിരാകാശത്തിന്‍റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകള്‍ പഠിക്കാനും ഭൗതികമാറ്റങ്ങള്‍ എങ്ങനെ ബഹിരാകാശത്ത് പ്രതിഫലിക്കുന്നു എന്ന് മനസിലാക്കാനും സ്പെയിസ് വാക്ക് ഉപകരിക്കും.

സാറ്റലൈറ്റുകള്‍ ഭൂമിയിലെത്തിക്കാതെ ബഹിരാകാശത്ത് വെച്ച് അറ്റകുറ്റ പണികള്‍ നടത്താനും സ്പെയ്സ് വാക്ക് സഹായിക്കും. 

കഴിഞ്ഞ വേനലില്‍ സ്ഥാപിച്ച ബാറ്ററികള്‍ മാറ്റുകയായിരുന്നു ഇവരുടെ ദൗത്യം. അമേരിക്കന്‍ ഗവേഷകനായ നിക്ക ഹോഗ് ആയിരിക്കും ഇനി ബാറ്ററി മാറ്റുക.

സ്പെയ്സ് വാക്ക് നടത്തുന്നവര്‍ ഒരു റോപ്പ് വഴി പേടകവുമായി ഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും. ഓക്സിജനും വെള്ളവും കൂടെ കരുതിയായിരിക്കും നടത്തം.

അങ്ങേയറ്റം അപകടകരവും സാഹസികത നിറഞ്ഞതുമായ ഈ നടത്തം സ്ത്രീകളുടെ മാത്രം പ്രയത്നത്തില്‍ നടത്തുന്നുവെന്നതായിരുന്നു ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൗത്യത്തിന്‍റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത.