मुंबई महापालिकेच्या नव्या प्रभागांची यादी (पश्चिम)

मुंबई महापालिकेच्या आक्षरणाच्या सोडतीत अभूतपूर्व फेर बदल

Updated: Oct 4, 2016, 03:24 PM IST
मुंबई महापालिकेच्या नव्या प्रभागांची यादी (पश्चिम)

मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या आक्षरणाच्या सोडतीत अभूतपूर्व फेर बदल झालेत. मुंबईतल्या अनेक दिग्गज नगरसेवकांना आपले प्रभाग गमावावे लागलेत. ज्यांचे वॉर्ड गायब झालेत, अशांच्या यादीत काँग्रेसचे प्रवीण छेडा, देवेंद्र आंबेकरकर शिवसेनेच्या किशोरी पेडणेकर, शीतल म्हात्रे आणि मनसेच्या संतोष धुरींचा समावेश आहे. अनेक नगरसेवकांचे प्रभाग फुटलेत. तर शहरातील सात नगरसेवकांचे वॉर्ड रद्द झालेत. तर उपनगरात सात नगरसेवक वाढणार आहेत.

नव्या वॉर्डचा नकाशा पाहण्यासाठी प्रभाग क्रमांकावर क्लिक करा 

 प्रभाग क्रमांक 

आरक्षण

प्रभाग क्रमांक - १

सर्वसाधारण- महिला

प्रभाग क्रमांक - २

 

प्रभाग क्रमांक - ३

 

प्रभाग क्रमांक - ४

सर्वसाधारण- महिला

प्रभाग क्रमांक - ५

मागासवर्ग

प्रभाग क्रमांक - ६

मागासवर्ग

प्रभाग क्रमांक - ७

सर्वसाधारण- महिला

प्रभाग क्रमांक - ८

 

प्रभाग क्रमांक - ९

मागासवर्ग

प्रभाग क्रमांक - १०

मागासवर्ग

प्रभाग क्रमांक - ११

 

प्रभाग क्रमांक - १२

 

प्रभाग क्रमांक - १३

 

प्रभाग क्रमांक - १४

सर्वसाधारण- महिला

प्रभाग क्रमांक - १५

 

प्रभाग क्रमांक - १६

सर्वसाधारण- महिला

प्रभाग क्रमांक - १७

सर्वसाधारण- महिला

प्रभाग क्रमांक - १८

 

प्रभाग क्रमांक - १९

सर्वसाधारण- महिला

प्रभाग क्रमांक - 20

 

प्रभाग क्रमांक - २१

मागासवर्ग- महिला 

प्रभाग क्रमांक - २२

मागासवर्ग- महिला 

प्रभाग क्रमांक - २३

 

प्रभाग क्रमांक - २४

सर्वसाधारण- महिला

प्रभाग क्रमांक - २५

सर्वसाधारण- महिला

प्रभाग क्रमांक - २६

अनुसूचित जाती

प्रभाग क्रमांक - २७

मागासवर्ग- महिला 

प्रभाग क्रमांक - २८

मागासवर्ग

प्रभाग क्रमांक - २९

 

प्रभाग क्रमांक - ३०

सर्वसाधारण- महिला

प्रभाग क्रमांक - ३१

मागासवर्ग

प्रभाग क्रमांक - ३२

मागासवर्ग- महिला 

प्रभाग क्रमांक - ३३

 

प्रभाग क्रमांक - ३४

सर्वसाधारण- महिला

प्रभाग क्रमांक - ३५

सर्वसाधारण- महिला

प्रभाग क्रमांक - ३६

सर्वसाधारण- महिला

प्रभाग क्रमांक - ३७

सर्वसाधारण- महिला

प्रभाग क्रमांक - ३८

मागासवर्ग

प्रभाग क्रमांक - ३९

सर्वसाधारण- महिला

प्रभाग क्रमांक - ४०

मागासवर्ग

प्रभाग क्रमांक - ४१

 

प्रभाग क्रमांक - ४२

मागासवर्ग- महिला 

प्रभाग क्रमांक - ४३

 

प्रभाग क्रमांक - ४४

सर्वसाधारण- महिला

प्रभाग क्रमांक - ४५

मागासवर्ग

प्रभाग क्रमांक - ४६

मागासवर्ग- महिला 

प्रभाग क्रमांक - ४७

सर्वसाधारण- महिला

प्रभाग क्रमांक - ४८

मागासवर्ग

प्रभाग क्रमांक - ४९

सर्वसाधारण- महिला

प्रभाग क्रमांक - ५०

 

प्रभाग क्रमांक - ५१

 

प्रभाग क्रमांक - ५२

मागासवर्ग- महिला 

प्रभाग क्रमांक - ५३

अनुसूचित जाती- महिला

प्रभाग क्रमांक - ५४

सर्वसाधारण- महिला

प्रभाग क्रमांक - ५५

मागासवर्ग

प्रभाग क्रमांक -५६

सर्वसाधारण- महिला

प्रभाग क्रमांक - ५७

सर्वसाधारण- महिला

प्रभाग क्रमांक - ५८

 

प्रभाग क्रमांक - ५९

अनुसूचित जमाती महिला

प्रभाग क्रमांक - ६०

 

प्रभाग क्रमांक - ६१

सर्वसाधारण- महिला

प्रभाग क्रमांक - ६२

मागासवर्ग

प्रभाग क्रमांक - ६३

सर्वसाधारण- महिला

प्रभाग क्रमांक - ६४

सर्वसाधारण- महिला

प्रभाग क्रमांक - ६५

मागासवर्ग- महिला 

प्रभाग क्रमांक - ६६

सर्वसाधारण- महिला

प्रभाग क्रमांक - ६७

मागासवर्ग- महिला 

प्रभाग क्रमांक - ६८

 

प्रभाग क्रमांक - ६९

सर्वसाधारण- महिला

प्रभाग क्रमांक - ७०

सर्वसाधारण- महिला

प्रभाग क्रमांक - ७१

 

प्रभाग क्रमांक - ७२

मागासवर्ग

प्रभाग क्रमांक - ७३ 

 

प्रभाग क्रमांक - ७४

सर्वसाधारण- महिला

प्रभाग क्रमांक - ७५

सर्वसाधारण- महिला

प्रभाग क्रमांक - ७६

मागासवर्ग

प्रभाग क्रमांक - ७७

 

प्रभाग क्रमांक - ७८

मागासवर्ग- महिला 

प्रभाग क्रमांक - ७

 

प्रभाग क्रमांक - ८०

 

प्रभाग क्रमांक - ८१

मागासवर्ग

प्रभाग क्रमांक - ८२

 

प्रभाग क्रमांक - ८३

सर्वसाधारण- महिला

प्रभाग क्रमांक - ८४

 

प्रभाग क्रमांक - ८५

 

प्रभाग क्रमांक - ८६

सर्वसाधारण- महिला

प्रभाग क्रमांक - ८७

 

प्रभाग क्रमांक - ८८

 

प्रभाग क्रमांक - ८९

मागासवर्ग

प्रभाग क्रमांक - ९०

मागासवर्ग- महिला 

प्रभाग क्रमांक - ९१

मागासवर्ग

प्रभाग क्रमांक - ९२

सर्वसाधारण- महिला

प्रभाग क्रमांक - ९३

अनुसुचित जाती - महिला 

प्रभाग क्रमांक - ९४

सर्वसाधारण- महिला

प्रभाग क्रमांक - ९५

 

प्रभाग क्रमांक - ९६

 

प्रभाग क्रमांक - ९७

 

प्रभाग क्रमांक - ९८

 

प्रभाग क्रमांक - ९९

अनुसुचित जमाती

प्रभाग क्रमांक - १००

मागासवर्ग- महिला 

प्रभाग क्रमांक - १०१

 

प्रभाग क्रमांक - १०२

सर्वसाधारण- महिला

प्रभाग क्रमांक - १०३