भुकंप

भूकंप येऊनही मुलाखत देतच राहिल्या 'या' पंतप्रधान....

पाहा मुलाखतीदरम्याचा 'तो' क्षण.... 

 

May 25, 2020, 12:18 PM IST

ही सागरी भूकंपाची नांदी ?

ही सागरी भूकंपाची नांदी ?

Apr 21, 2016, 09:15 AM IST

कोयना परिसरात भूकंपाचे सौम्य झटके

कोयना परिसरात भूकंपाचे सौम्य झटके 

Dec 10, 2015, 11:24 AM IST