वाहणारे रक्त

वाहणारे रक्त थांबवण्याचे घरगुती उपाय!

शरीरावर कोठेही जखम झाली तरी रक्त वाहू लागते.

Apr 26, 2018, 04:49 PM IST