5 star jail

कैद्याचं 5 स्टार जेल; फुटबॉल मैदान, धबधबा आणि बरचं काही...

पाब्लोने हे कारागृह इतके आलिशान बनवले की याला कधी कधी हॉटेल एस्कोबार किंवा क्लब मॅडेलीन या नावाने चर्चा होत असे. 

Aug 4, 2021, 11:39 AM IST