akshay gadling

झोपडीतच गाठले यशाचे शिखर; तिवसा गावचा सुपुत्र नायब तहसीलदार

 हातावर पोट असणाऱ्या एका छोट्या कुटुंबातील तरुणाने घवघवीत यश मिळवत नायब तहसीलदार होण्याची किमया साधली.

Jun 25, 2020, 01:12 PM IST
Amravati Tivsa Akshay Gadling Success Story Of Passing MPSC Exam For Naib Tehsildar Post PT2M10S

तिवसा । अक्षय गडलिंग नायब तहसीलदार, झोपडीतच गाठले यशाचे शिखर

Amravati Tivsa Akshay Gadling Success Story Of Passing MPSC Exam For Naib Tehsildar Post

Jun 25, 2020, 10:25 AM IST