death indications 0

Death Indication | मृत्यूच्या आधी मिळतात हे खतरनाक संकेत; असं घडल्यास समजा की...

मृत्यूचे भय वाटते परंतु जे लोक आपले जीवन आनंदाने जगतात ते मृत्यूच्या सत्यतेला स्विकार करतात. असे लोक मृत्यूचा संकेत ओळखू शकतात.

Sep 18, 2021, 06:41 PM IST