wine vendor woman

दारु विकणाऱ्या बाईचा मुलगा अभ्यास करायचा, दारुडे म्हणायचे, ''चखणा आण, तू काय कलेक्टर होणार हाय?''

मुलगा फाटक्या कपड्यांनी जिल्हा परिषद शाळेत जायचा. ती म्हणते आम्ही उपाशीही राहायचो. शिळ्या भाकरी खायचो..

Jun 22, 2021, 08:12 PM IST