Royal Wedding of Wadiyar Family - Yaduveer Wadiyar ties the knot with Trishika Kumari Singh

Jun 28, 2016, 14:01 PM IST
1/50

yaduveer kc wadiyar 51

yaduveer kc wadiyar 51

Pic courtesy: Facebook.com/yaduveerkcwadiyar

2/50

yaduveer kc wadiyar 50

yaduveer kc wadiyar 50

Pic courtesy: Facebook.com/yaduveerkcwadiyar

3/50

yaduveer kc wadiyar 49

yaduveer kc wadiyar 49

Pic courtesy: Facebook.com/yaduveerkcwadiyar

4/50

yaduveer kc wadiyar 47

yaduveer kc wadiyar 47

Pic courtesy: Facebook.com/yaduveerkcwadiyar

5/50

yaduveer kc wadiyar 46

yaduveer kc wadiyar 46

Pic courtesy: Facebook.com/yaduveerkcwadiyar

6/50

yaduveer kc wadiyar 45

yaduveer kc wadiyar 45

Pic courtesy: Facebook.com/yaduveerkcwadiyar

7/50

yaduveer kc wadiyar 44

yaduveer kc wadiyar 44

Pic courtesy: Facebook.com/yaduveerkcwadiyar

8/50

yaduveer kc wadiyar 43

yaduveer kc wadiyar 43

Pic courtesy: Facebook.com/yaduveerkcwadiyar

9/50

yaduveer kc wadiyar 42

yaduveer kc wadiyar 42

Pic courtesy: Facebook.com/yaduveerkcwadiyar

10/50

yaduveer kc wadiyar 41

yaduveer kc wadiyar 41

Pic courtesy: Facebook.com/yaduveerkcwadiyar

11/50

yaduveer kc wadiyar 40

yaduveer kc wadiyar 40

Pic courtesy: Facebook.com/yaduveerkcwadiyar

12/50

yaduveer kc wadiyar 39

yaduveer kc wadiyar 39

Pic courtesy: Facebook.com/yaduveerkcwadiyar

13/50

yaduveer kc wadiyar 38

yaduveer kc wadiyar 38

Pic courtesy: Facebook.com/yaduveerkcwadiyar

14/50

yaduveer kc wadiyar 37

yaduveer kc wadiyar 37

Pic courtesy: Facebook.com/yaduveerkcwadiyar

15/50

yaduveer kc wadiyar 36

yaduveer kc wadiyar 36

Pic courtesy: Facebook.com/yaduveerkcwadiyar

16/50

yaduveer kc wadiyar 35

yaduveer kc wadiyar 35

Pic courtesy: Facebook.com/yaduveerkcwadiyar

17/50

yaduveer kc wadiyar 34

yaduveer kc wadiyar 34

Pic courtesy: Facebook.com/yaduveerkcwadiyar

18/50

yaduveer kc wadiyar 33

yaduveer kc wadiyar 33

Pic courtesy: Facebook.com/yaduveerkcwadiyar

19/50

yaduveer kc wadiyar 32

yaduveer kc wadiyar 32

Pic courtesy: Facebook.com/yaduveerkcwadiyar

20/50

yaduveer kc wadiyar 31

yaduveer kc wadiyar 31

Pic courtesy: Facebook.com/yaduveerkcwadiyar

21/50

yaduveer kc wadiyar 30

yaduveer kc wadiyar 30

Pic courtesy: Facebook.com/yaduveerkcwadiyar

22/50

yaduveer kc wadiyar 29

yaduveer kc wadiyar 29

Pic courtesy: Facebook.com/yaduveerkcwadiyar

23/50

yaduveer kc wadiyar 28

yaduveer kc wadiyar 28

Pic courtesy: Facebook.com/yaduveerkcwadiyar

24/50

yaduveer kc wadiyar 27

yaduveer kc wadiyar 27

Pic courtesy: Facebook.com/yaduveerkcwadiyar

25/50

yaduveer kc wadiyar 26

yaduveer kc wadiyar 26

Pic courtesy: Facebook.com/yaduveerkcwadiyar

26/50

yaduveer kc wadiyar 25

yaduveer kc wadiyar 25

Pic courtesy: Facebook.com/yaduveerkcwadiyar

27/50

yaduveer kc wadiyar 24

yaduveer kc wadiyar 24

Pic courtesy: Facebook.com/yaduveerkcwadiyar

28/50

yaduveer kc wadiyar 23

yaduveer kc wadiyar 23

Pic courtesy: Facebook.com/yaduveerkcwadiyar

29/50

yaduveer kc wadiyar 22

yaduveer kc wadiyar 22

Pic courtesy: Facebook.com/yaduveerkcwadiyar

30/50

yaduveer kc wadiyar 21

yaduveer kc wadiyar 21

Pic courtesy: Facebook.com/yaduveerkcwadiyar

31/50

yaduveer kc wadiyar 20

yaduveer kc wadiyar 20

Pic courtesy: Facebook.com/yaduveerkcwadiyar

32/50

yaduveer kc wadiyar 19

yaduveer kc wadiyar 19

Pic courtesy: Facebook.com/yaduveerkcwadiyar

33/50

yaduveer kc wadiyar 18

yaduveer kc wadiyar 18

Pic courtesy: Facebook.com/yaduveerkcwadiyar

34/50

yaduveer kc wadiyar 17

yaduveer kc wadiyar 17

Pic courtesy: Facebook.com/yaduveerkcwadiyar

35/50

yaduveer kc wadiyar 16

yaduveer kc wadiyar 16

Pic courtesy: Facebook.com/yaduveerkcwadiyar

36/50

yaduveer kc wadiyar 15

yaduveer kc wadiyar 15

Pic courtesy: Facebook.com/yaduveerkcwadiyar

37/50

yaduveer kc wadiyar 14

yaduveer kc wadiyar 14

Pic courtesy: Facebook.com/yaduveerkcwadiyar

38/50

yaduveer kc wadiyar 13

yaduveer kc wadiyar 13

Pic courtesy: Facebook.com/yaduveerkcwadiyar

39/50

yaduveer kc wadiyar 12

yaduveer kc wadiyar 12

Pic courtesy: Facebook.com/yaduveerkcwadiyar

40/50

yaduveer kc wadiyar 11

yaduveer kc wadiyar 11

Pic courtesy: Facebook.com/yaduveerkcwadiyar

41/50

yaduveer kc wadiyar 10

yaduveer kc wadiyar 10

Pic courtesy: Facebook.com/yaduveerkcwadiyar

42/50

yaduveer kc wadiyar 9

yaduveer kc wadiyar 9

Pic courtesy: Facebook.com/yaduveerkcwadiyar

43/50

yaduveer kc wadiyar 8

yaduveer kc wadiyar 8

Pic courtesy: Facebook.com/yaduveerkcwadiyar

44/50

yaduveer kc wadiyar 7

yaduveer kc wadiyar 7

Pic courtesy: Facebook.com/yaduveerkcwadiyar

45/50

yaduveer kc wadiyar 6

yaduveer kc wadiyar 6

Pic courtesy: Facebook.com/yaduveerkcwadiyar

46/50

yaduveer kc wadiyar 5

yaduveer kc wadiyar 5

Pic courtesy: Facebook.com/yaduveerkcwadiyar

47/50

yaduveer kc wadiyar 4

yaduveer kc wadiyar 4

Pic courtesy: Facebook.com/yaduveerkcwadiyar

48/50

yaduveer kc wadiyar 3

yaduveer kc wadiyar 3

Pic courtesy: Facebook.com/yaduveerkcwadiyar

49/50

yaduveer kc wadiyar 2

yaduveer kc wadiyar 2

Pic courtesy: Facebook.com/yaduveerkcwadiyar

50/50

yaduveer kc wadiyar 1

yaduveer kc wadiyar 1

Pic courtesy: Facebook.com/yaduveerkcwadiyar