close

News WrapGet Handpicked Stories from our editors directly to your mailbox

indians two language

இந்திய நகரங்களில் 52 விழுக்காட்டினர் இருமொழி பேசுவதாக தகவல்...!

இந்திய நகரங்களில் 52 விழுக்காட்டினர் இருமொழி பேசுவதாக தகவல்...!

இந்தியாவில் நகர்ப்புற இளைஞர்கள் சுமார் 52 விழுக்காட்டினர் இருமொழி பேசுபவர்கள் என ஆய்வில் தகவல் வெளியாகியுள்ளது...! 

Nov 7, 2018, 12:13 PM IST