wedding cake

அழகான மயில் கேக்கை ஆர்டர் செய்த புது பெண்ணுக்கு நடந்த கொடூரம்!

அழகான மயில் கேக்கை ஆர்டர் செய்த புது பெண்ணுக்கு நடந்த கொடூரம்!

மயில் போன்ற கேக்கை ஆர்டர் செய்தவருக்கு தொழுநோயால் பாதிக்கப்பட்ட கோழி வடிவத்தில் கேக் டெலிவரியான சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது!!

Oct 15, 2019, 04:15 PM IST