ఫోటోలు: ఇండియాలో టాప్-10 శ్రీమంతులు వీరే..

Sep 26, 2018, 09:22 AM IST
1/10

10. షాపూర్ పల్లోంజీ మిస్త్రీ -రూ.69,400 కోట్లు

2/10

9. సైరస్ పల్లోంజీ మిస్త్రీ -రూ.69,400 కోట్లు

3/10

8. గౌతమ్ అదానీ కుటుంబం -రూ.71,200 కోట్లు

4/10

7. సైరస్ పూనవాలా -రూ.73,000 కోట్లు

5/10

6. ఉదయ్ కొటక్ -రూ.78,600 కోట్లు

6/10

5. దిలీప్ సంఘ్వీ-రూ.89,700 కోట్లు

7/10

4. అజీమ్ ప్రేమ్ జీ- రూ.96,100 కోట్లు

8/10

3. లక్ష్మీ మిట్టల్ - రూ.1,14,500 కోట్లు

9/10

2. హిందుజా గ్రూప్‌ - రూ.1,59,000 కోట్లు

10/10

1. ముకేశ్‌ అంబానీ-రూ.3,71,000 కోట్లు