ఫోటోలు: రాష్ట్రపతి భవన్‌లో జాతీయ క్రీడాపురస్కారాల ప్రదానోత్సవం

Sep 26, 2018, 05:53 PM IST
1/9

క్రికెట‌ర్‌ విరాట్ కోహ్లీ (రాజీవ్‌ ఖేల్‌రత్న)

2/9

క్రికెట‌ర్‌ విరాట్ కోహ్లీ (రాజీవ్‌ ఖేల్‌రత్న)

3/9

క్రికెట‌ర్‌ విరాట్ కోహ్లీ (రాజీవ్‌ ఖేల్‌రత్న)

4/9

క్రికెట‌ర్‌ విరాట్ కోహ్లీ (రాజీవ్‌ ఖేల్‌రత్న)

5/9

క్రికెట‌ర్‌ విరాట్ కోహ్లీ (రాజీవ్‌ ఖేల్‌రత్న)

6/9

క్రికెట‌ర్‌ విరాట్ కోహ్లీ (రాజీవ్‌ ఖేల్‌రత్న)

7/9

హిమదాస్‌ (అర్జున అవార్డు)

8/9

నీరజ్‌ చోప్రా(అథ్లెటిక్స్‌)- ద్రోణాచార్య అవార్డు

9/9

మానికా బత్రా టేబుల్ టెన్నిస్ ( అర్జున అవార్డు)