ప్రజలు దేవుళ్లు.. వాళ్లు అన్ని చూస్తున్నారు అంటున్న కేంద్ర మంత్రి

Union minister Giriraj Singh comments on on Bihar election campaign and virtual rallys

Jun 12, 2020, 07:15 PM IST

ట్రెండింగ్ న్యూస్