2017లో ఇతర సినీ పరిశ్రమలో తెరంగేట్రం చేసిన హీరోలు, హీరోయిన్లు

Dec 30, 2017, 07:04 PM IST
అదితి రావ్ హైదరి(కాట్రు వెలియిదై)
1/10

అదితి రావ్ హైదరి(కాట్రు వెలియిదై)

శ్రద్ధ శ్రీనాథ్(ఇవన్ తాన్తిరాన్)
2/10

శ్రద్ధ శ్రీనాథ్(ఇవన్ తాన్తిరాన్)

కీర్తి ఖర్బంద (బ్రూస్ లీ)
3/10

కీర్తి ఖర్బంద (బ్రూస్ లీ)

సయ్యేషా సైగల్ (వనమగన్)
4/10

సయ్యేషా సైగల్ (వనమగన్)

అక్షర హాసన్(వివేగం)
5/10

అక్షర హాసన్(వివేగం)

ఆత్మిక(మీసైయ మురుక్కు)
6/10

ఆత్మిక(మీసైయ మురుక్కు)

ప్రియా భవాని శంకర్ (మేయాధ మాన్)
7/10

ప్రియా భవాని శంకర్ (మేయాధ మాన్)

అదితి బాలన్ (అరువి)
8/10

అదితి బాలన్ (అరువి)

మహేష్ బాబు(స్పైడర్, తమిళ్)
9/10

మహేష్ బాబు(స్పైడర్, తమిళ్) 

హిప్ హాప్ తమిజ్హ (మీసైయ మురుక్కు)
10/10

హిప్ హాప్ తమిజ్హ (మీసైయ మురుక్కు)

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. You can find out more by clicking this link

Close