2017లో ఇతర సినీ పరిశ్రమలో తెరంగేట్రం చేసిన హీరోలు, హీరోయిన్లు

Dec 30, 2017, 07:04 PM IST
1/10

అదితి రావ్ హైదరి(కాట్రు వెలియిదై)

అదితి రావ్ హైదరి(కాట్రు వెలియిదై)

అదితి రావ్ హైదరి(కాట్రు వెలియిదై)

2/10

శ్రద్ధ శ్రీనాథ్(ఇవన్ తాన్తిరాన్)

శ్రద్ధ శ్రీనాథ్(ఇవన్ తాన్తిరాన్)

శ్రద్ధ శ్రీనాథ్(ఇవన్ తాన్తిరాన్)

3/10

కీర్తి ఖర్బంద (బ్రూస్ లీ)

కీర్తి ఖర్బంద (బ్రూస్ లీ)

కీర్తి ఖర్బంద (బ్రూస్ లీ)

4/10

సయ్యేషా సైగల్ (వనమగన్)

సయ్యేషా సైగల్ (వనమగన్)

సయ్యేషా సైగల్ (వనమగన్)

5/10

అక్షర హాసన్(వివేగం)

అక్షర హాసన్(వివేగం)

అక్షర హాసన్(వివేగం)

6/10

ఆత్మిక(మీసైయ మురుక్కు)

ఆత్మిక(మీసైయ మురుక్కు)

ఆత్మిక(మీసైయ మురుక్కు)

7/10

ప్రియా భవాని శంకర్ (మేయాధ మాన్)

ప్రియా భవాని శంకర్ (మేయాధ మాన్)

ప్రియా భవాని శంకర్ (మేయాధ మాన్)

8/10

అదితి బాలన్ (అరువి)

అదితి బాలన్ (అరువి)

అదితి బాలన్ (అరువి)

9/10

మహేష్ బాబు(స్పైడర్, తమిళ్)

మహేష్ బాబు(స్పైడర్, తమిళ్)

మహేష్ బాబు(స్పైడర్, తమిళ్) 

10/10

హిప్ హాప్ తమిజ్హ (మీసైయ మురుక్కు)

హిప్ హాప్ తమిజ్హ (మీసైయ మురుక్కు)

హిప్ హాప్ తమిజ్హ (మీసైయ మురుక్కు)

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. You can find out more by clicking this link

Close