2017లో ఇతర సినీ పరిశ్రమలో తెరంగేట్రం చేసిన హీరోలు, హీరోయిన్లు

Dec 30, 2017, 07:04 PM IST
1/10

అదితి రావ్ హైదరి(కాట్రు వెలియిదై)

అదితి రావ్ హైదరి(కాట్రు వెలియిదై)

అదితి రావ్ హైదరి(కాట్రు వెలియిదై)

2/10

శ్రద్ధ శ్రీనాథ్(ఇవన్ తాన్తిరాన్)

శ్రద్ధ శ్రీనాథ్(ఇవన్ తాన్తిరాన్)

శ్రద్ధ శ్రీనాథ్(ఇవన్ తాన్తిరాన్)

3/10

కీర్తి ఖర్బంద (బ్రూస్ లీ)

కీర్తి ఖర్బంద (బ్రూస్ లీ)

కీర్తి ఖర్బంద (బ్రూస్ లీ)

4/10

సయ్యేషా సైగల్ (వనమగన్)

సయ్యేషా సైగల్ (వనమగన్)

సయ్యేషా సైగల్ (వనమగన్)

5/10

అక్షర హాసన్(వివేగం)

అక్షర హాసన్(వివేగం)

అక్షర హాసన్(వివేగం)

6/10

ఆత్మిక(మీసైయ మురుక్కు)

ఆత్మిక(మీసైయ మురుక్కు)

ఆత్మిక(మీసైయ మురుక్కు)

7/10

ప్రియా భవాని శంకర్ (మేయాధ మాన్)

ప్రియా భవాని శంకర్ (మేయాధ మాన్)

ప్రియా భవాని శంకర్ (మేయాధ మాన్)

8/10

అదితి బాలన్ (అరువి)

అదితి బాలన్ (అరువి)

అదితి బాలన్ (అరువి)

9/10

మహేష్ బాబు(స్పైడర్, తమిళ్)

మహేష్ బాబు(స్పైడర్, తమిళ్)

మహేష్ బాబు(స్పైడర్, తమిళ్) 

10/10

హిప్ హాప్ తమిజ్హ (మీసైయ మురుక్కు)

హిప్ హాప్ తమిజ్హ (మీసైయ మురుక్కు)

హిప్ హాప్ తమిజ్హ (మీసైయ మురుక్కు)