യുഎഇ വിസയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന രാജ്യത്തു നിന്നും സ്വഭാവ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നിര്‍ബന്ധം

യു.എ.ഇയില്‍ ജോലി വിസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സ്വഭാവ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നിര്‍ബന്ധമാക്കി. തിങ്കളാഴ്ച ചേര്‍ന്ന യോഗത്തിലാണ് പുതിയ തീരുമാനം. ഫെബ്രുവരി നാലു മുതല്‍ ഇത് നടപ്പിലാക്കിത്തുടങ്ങും. 

Updated: Jan 9, 2018, 07:25 PM IST
യുഎഇ വിസയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന രാജ്യത്തു നിന്നും സ്വഭാവ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നിര്‍ബന്ധം

യു.എ.ഇ: യു.എ.ഇയില്‍ ജോലി വിസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സ്വഭാവ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നിര്‍ബന്ധമാക്കി. തിങ്കളാഴ്ച ചേര്‍ന്ന യോഗത്തിലാണ് പുതിയ തീരുമാനം. ഫെബ്രുവരി നാലു മുതല്‍ ഇത് നടപ്പിലാക്കിത്തുടങ്ങും. 

 ജനിച്ച രാജ്യം നല്‍കുന്ന സ്വഭാവ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റോ അല്ലെങ്കില്‍ ആ വ്യക്തി അഞ്ചു വര്‍ഷമായി താമസിച്ചുവരുന്ന രാജ്യത്ത് നിന്ന് നല്‍കുന്ന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റോ ആണ് വിസയ്ക്കായി നല്‍കേണ്ടത്. എന്നാല്‍ ഈ നിബന്ധന ജോലി വിസ ആവശ്യപ്പെടുന്നവര്‍ക്കു മാത്രമാണ് ബാധകം. അവരുടെ കൂടെ വരുന്ന ആശ്രിതര്‍ക്ക് സ്വഭാവസര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ആവശ്യമില്ല. 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. You can find out more by clicking this link

Close