ചിത്രം... ചരിത്രം... ശക്തം: ബിജെപിക്കെതിരെ കൈകോര്‍ത്ത് പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികള്‍ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങില്‍

May 23, 2018, 06:24 PM IST
1/9

2/9

3/9

4/9

5/9

6/9

7/9

8/9

9/9