ગુજરાત બોર્ડ દ્વારા HSC અને SCC પરીણામોની તારીખ જાહેર

માર્ચ માસમાં લેવાયેલી ધોરણ-10 અને 12ની બોર્ડની પરીક્ષાના પરિણામની તારીખો જાહેર કરવામાં આવી છે.   

Dhaval Gokani Dhaval Gokani | Updated: Apr 23, 2018, 04:41 PM IST
ગુજરાત બોર્ડ દ્વારા HSC અને SCC પરીણામોની તારીખ જાહેર

ગાંધીનગરઃ ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા ધોરણ -10, ધો - 12 સાયન્સ અને કોમર્સના પરિણાના પરિણામની તારીખ જાહેર કરી દેવામાં આવી છે. મહત્વનું છે કે ધો -10, ધો-12 સાન્યસ અને કોમર્સની પરીક્ષા માર્ચ માસમાં લેવાઈ હતી. આજે ગુજરાત બોર્ડ દ્વારા તારીથો જાહેર કરવામાં આવી હતી. 

પરીણાનું પરિણામ જાહેર થવાની તારીખ
ધોરણ-12, વિજ્ઞાન પ્રવાહ સેમેન્સટર -4, 25 મે
ધોરણ - 12 સામાન્ય પ્રવાહ (કોમર્સ-આર્ટસ) - 30 મે
ધોરણ - 10, 2 જૂન

પરીક્ષાનું પરિણામ ગુજરાત બોર્ડની વેબસાઇટ પર જોઈ શકાશે. 

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. You can find out more by clicking this link

Close