Sant Rampal's luxurious life inside Satlok Ashram

Watch the Self Styled Godman, Sant Rampal's lavish life at Satlok Ashram in Haryana.

Nov 22, 2014, 00:46 AM IST