'आयएनएस कोलकाता'चा लोकार्पण सोहळा

Aug 16, 2014, 04:15 PM IST
'आयएनएस कोलकाता'चा लोकार्पण सोहळा
1/7

'आयएनएस कोलकाता'चा लोकार्पण सोहळा

'आयएनएस कोलकाता'चा लोकार्पण सोहळा
2/7

'आयएनएस कोलकाता'चा लोकार्पण सोहळा

'आयएनएस कोलकाता'चा लोकार्पण सोहळा
3/7

'आयएनएस कोलकाता'चा लोकार्पण सोहळा

'आयएनएस कोलकाता'चा लोकार्पण सोहळा
4/7

'आयएनएस कोलकाता'चा लोकार्पण सोहळा

'आयएनएस कोलकाता'चा लोकार्पण सोहळा
5/7

'आयएनएस कोलकाता'चा लोकार्पण सोहळा

'आयएनएस कोलकाता'चा लोकार्पण सोहळा
6/7

'आयएनएस कोलकाता'चा लोकार्पण सोहळा

'आयएनएस कोलकाता'चा लोकार्पण सोहळा
7/7

'आयएनएस कोलकाता'चा लोकार्पण सोहळा