महिला टीम इंडिया थुकरटवाडीत!

Aug 12, 2017, 04:23 PM IST
1/7

चला हवा येऊ द्या स्वातंत्र्यदिन विशेष - भारतीय महिला क्रिकेट संघाच्या खेळाडू अवतरणार थुकरटवाडीत

2/7

चला हवा येऊ द्या स्वातंत्र्यदिन विशेष - भारतीय महिला क्रिकेट संघाच्या खेळाडू अवतरणार थुकरटवाडीत

3/7

चला हवा येऊ द्या स्वातंत्र्यदिन विशेष - भारतीय महिला क्रिकेट संघाच्या खेळाडू अवतरणार थुकरटवाडीत

4/7

चला हवा येऊ द्या स्वातंत्र्यदिन विशेष - भारतीय महिला क्रिकेट संघाच्या खेळाडू अवतरणार थुकरटवाडीत

5/7

चला हवा येऊ द्या स्वातंत्र्यदिन विशेष - भारतीय महिला क्रिकेट संघाच्या खेळाडू अवतरणार थुकरटवाडीत

6/7

चला हवा येऊ द्या स्वातंत्र्यदिन विशेष - भारतीय महिला क्रिकेट संघाच्या खेळाडू अवतरणार थुकरटवाडीत

7/7

चला हवा येऊ द्या स्वातंत्र्यदिन विशेष - भारतीय महिला क्रिकेट संघाच्या खेळाडू अवतरणार थुकरटवाडीत