सारेगमप aanadi joshi

आठवणीतील आनंदी...

`एखाद्या गाण्याची `एक ओळ` खूप काही देऊन जाते.... आणि मी हरखून जाते.. गाणं हा माझ्या आयुष्याचा जगण्याचा अविभाज्य भाग होऊन गेला आहे.

Aug 26, 2012, 05:17 PM IST