ஆன்மிகம்

விடுமுறை நாளான இன்றைய (22-07-2018) உங்கள் ராசிபலன் பார்க்க!!

விடுமுறை நாளான இன்றைய (22-07-2018) உங்கள் ராசிபலன் பார்க்க!!

ஞாயிற்றுக்கிழமையான இன்றைய உங்கள் நாள் எப்படி இருக்கும் என தெரிந்துக்கொள்ள... ராசிபலன்- பார்க்க!

Jul 22, 2018, 09:32 AM IST
இன்றைய (21-07-2018) உங்கள் ராசிபலன் பார்க்க!!

இன்றைய (21-07-2018) உங்கள் ராசிபலன் பார்க்க!!

இன்று உங்கள் ராசிபலன்கள் எப்படி இருக்கும், உங்கள் அதிர்ஷ்ட நிறம் என்ன? அதிர்ஷ்ட எண் என்ன? பார்க்கலாம்

Jul 21, 2018, 09:59 AM IST
இன்றைய (20-07-2018) உங்கள் ராசிபலன் பார்க்க!!

இன்றைய (20-07-2018) உங்கள் ராசிபலன் பார்க்க!!

வெள்ளிக்கிழமையான இன்றைய உங்கள் நாள் எப்படி இருக்கும் என தெரிந்துக்கொள்ள... ராசிபலன்- பார்க்க!

Jul 20, 2018, 09:20 AM IST
இன்றைய (18-07-2018) உங்கள் ராசிபலன் பார்க்க!!

இன்றைய (18-07-2018) உங்கள் ராசிபலன் பார்க்க!!

இன்று உங்கள் ராசிபலன்கள் எப்படி இருக்கும், உங்கள் அதிர்ஷ்ட நிறம் என்ன? அதிர்ஷ்ட எண் என்ன? பார்க்கலாம்

Jul 18, 2018, 12:15 AM IST
இன்றைய (17-07-2018) உங்கள் ராசிபலன் பார்க்க!!

இன்றைய (17-07-2018) உங்கள் ராசிபலன் பார்க்க!!

இன்று உங்கள் ராசிபலன்கள் எப்படி இருக்கும், உங்கள் அதிர்ஷ்ட நிறம் என்ன? அதிர்ஷ்ட எண் என்ன? பார்க்கலாம்

Jul 17, 2018, 12:50 AM IST
திங்கள் கிழமையான இன்றைய உங்கள் ராசிபலன் பார்க்க!!

திங்கள் கிழமையான இன்றைய உங்கள் ராசிபலன் பார்க்க!!

வாரத்தின் முதல்நாளான இன்றைய உங்கள் நாள் எப்படி இருக்கும் என தெரிந்துக்கொள்ள... ராசிபலன்- பார்க்க!

Jul 16, 2018, 09:32 AM IST
இன்றைய (15-07-2018) முக்கிய செய்திகள் ஒரு பார்வை!!

இன்றைய (15-07-2018) முக்கிய செய்திகள் ஒரு பார்வை!!

இன்றைய முக்கிய செய்திகள் என்னென்ன? கிழ் உள்ள தலைப்பை கிளிக் செய்து விரிவான செய்திகளை தெரிந்து கொள்ளவும்!

Jul 15, 2018, 12:03 PM IST
விடுமுறை நாளான இன்றைய உங்கள் ராசிபலன் பார்க்க!!

விடுமுறை நாளான இன்றைய உங்கள் ராசிபலன் பார்க்க!!

ஞாயிற்றுக்கிழமையான இன்றைய உங்கள் நாள் எப்படி இருக்கும் என தெரிந்துக்கொள்ள... ராசிபலன்- பார்க்க!

Jul 15, 2018, 09:16 AM IST
இன்றைய (14-07-2018) முக்கிய செய்திகள் ஒரு பார்வை!!

இன்றைய (14-07-2018) முக்கிய செய்திகள் ஒரு பார்வை!!

இன்றைய முக்கிய செய்திகள் என்னென்ன? கிழ் உள்ள தலைப்பை கிளிக் செய்து விரிவான செய்திகளை தெரிந்து கொள்ளவும்!

Jul 14, 2018, 11:22 AM IST
மீண்டும் மக்களுக்கு அச்சம் தரும் 13-ம் நாள் வெள்ளிக்கிழமை வந்தது!

மீண்டும் மக்களுக்கு அச்சம் தரும் 13-ம் நாள் வெள்ளிக்கிழமை வந்தது!

13 ஆம் நாள் வெள்ளிக்கிழமை வந்தால் அதனை துரதிர்ஷ்ட நாளாக ஐரோப்பிய மக்கள் கருதுகின்றனர். அந்த வகையில் இன்று 13 ஆம் தேதி மற்றும் வெள்ளிக்கிழமை சேர்ந்து வருவதால் இது அபாய நாள் என சிலர் நம்புகின்றனர். 

Jul 13, 2018, 11:38 AM IST
இன்றைய நாள் (13.07.2018) உங்கள் ராசிக்கு எப்படி இருக்கும்?

இன்றைய நாள் (13.07.2018) உங்கள் ராசிக்கு எப்படி இருக்கும்?

இன்றைய நாள் உங்கள் ராசிக்கு எப்படி இருக்கும் என தெரிந்துக்கொள்ள... இன்றைய ராசிபலன்!

Jul 12, 2018, 11:58 PM IST
இன்றைய நாள் (12.07.2018) உங்கள் ராசிக்கு எப்படி இருக்கும்?

இன்றைய நாள் (12.07.2018) உங்கள் ராசிக்கு எப்படி இருக்கும்?

இன்றைய நாள் உங்கள் ராசிக்கு எப்படி இருக்கும் என தெரிந்துக்கொள்ள... இன்றைய ராசிபலன்!

Jul 12, 2018, 12:15 AM IST
இன்றைய நாள் உங்கள் ராசிக்கு எப்படி இருக்கும்?

இன்றைய நாள் உங்கள் ராசிக்கு எப்படி இருக்கும்?

இன்றைய நாள் உங்கள் ராசிக்கு எப்படி இருக்கும் என தெரிந்துக்கொள்ள... இன்றைய ராசிபலன்!

Jul 11, 2018, 12:05 AM IST
இன்றைய (10-07-2018) முக்கிய செய்திகள் ஒரு பார்வை!!

இன்றைய (10-07-2018) முக்கிய செய்திகள் ஒரு பார்வை!!

இன்றைய முக்கிய செய்திகள் என்னென்ன? கிழ் உள்ள தலைப்பை கிளிக் செய்து விரிவான செய்திகளை தெரிந்து கொள்ளவும்!

Jul 10, 2018, 12:29 PM IST
இன்றைய (10-06-2018) உங்கள் ராசிபலன் பார்க்க!!

இன்றைய (10-06-2018) உங்கள் ராசிபலன் பார்க்க!!

இன்று உங்கள் ராசிபலன்கள் எப்படி இருக்கும், உங்கள் அதிர்ஷ்ட நிறம் என்ன? அதிர்ஷ்ட எண் என்ன? பார்க்கலாம்

Jul 10, 2018, 12:26 AM IST
திருப்பதி கோவிலில் நாளை 5 மணிநேரம் தரிசனம் ரத்து!

திருப்பதி கோவிலில் நாளை 5 மணிநேரம் தரிசனம் ரத்து!

திருப்பதி கோவிலில் ஆனிவார ஆஸ்தானத்தையொட்டி நாளை 5 மணி நேர தரிசனம் ரத்து செய்யப்படுகிறது.

Jul 9, 2018, 10:47 AM IST
இன்றைய (09-ஜுலை-2018) உங்கள் ராசிபலன் பார்க்க!!

இன்றைய (09-ஜுலை-2018) உங்கள் ராசிபலன் பார்க்க!!

இன்று உங்கள் ராசிபலன்கள் எப்படி இருக்கும், உங்கள் அதிர்ஷ்ட நிறம் என்ன? அதிர்ஷ்ட எண் என்ன? பார்க்கலாம்

Jul 9, 2018, 08:26 AM IST
இன்றைய (08-ஜுலை-2018) உங்கள் ராசிபலன் பார்க்க!!

இன்றைய (08-ஜுலை-2018) உங்கள் ராசிபலன் பார்க்க!!

இன்று உங்கள் ராசிபலன்கள் எப்படி இருக்கும், உங்கள் அதிர்ஷ்ட நிறம் என்ன? அதிர்ஷ்ட எண் என்ன? பார்க்கலாம்

Jul 8, 2018, 08:28 AM IST

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. You can find out more by clicking this link

Close