आशका गोराडिया-ब्रेंट ग्लोबचा लग्नसोहळा

Dec 4, 2017, 04:15 PM IST
Actress Aashka Goradia during her wedding in Mumbai.
1/9

आशका गोराडिया-ब्रेंट ग्लोबचा लग्नसोहळा

Actress Aashka Goradia during her wedding in Mumbai.
2/9

आशका गोराडिया-ब्रेंट ग्लोबचा लग्नसोहळा

Actress Aashka Goradia during her wedding in Mumbai.
3/9

लग्नसोहळ्यातील आशकाचा लूक

Actress Aashka Goradia during her wedding in Mumbai.
4/9

आशका गोराडिया-ब्रेंट ग्लोबचा लग्नसोहळा

Actress Aashka Goradia and Brent Goble during their wedding in Mumbai.
5/9

आशका गोराडिया-ब्रेंट ग्लोबच्या लग्नसोहळ्याला अनेकांनी उपस्थिती दर्शवली

Actress Aashka Goradia and Brent Goble during their wedding in Mumbai.
6/9

आशका गोराडिया-ब्रेंट ग्लोबचा लग्नसोहळा उत्साहात साजरा झाला

Actress Aashka Goradia and Brent Goble during their wedding in Mumbai.
7/9

आशका गोराडिया-ब्रेंट ग्लोबचा भव्यदिव्य लग्नसोहळा

Actress Aashka Goradia and Brent Goble during their wedding in Mumbai.
8/9

आशका गोराडिया-ब्रेंट ग्लोबचा लग्नसोहळा

Actress Aashka Goradia during her wedding in Mumbai.
9/9

आशका गोराडिया-ब्रेंट ग्लोबचा लग्नसोहळा मुंबईत पार पडला