नवी मुंबई मॅरेथॉन

'रन नवीमुंबई रन'

नवीमुंबई महापालिकेच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेली नवी मुंबई महापौर मॅरेथॉन आज पार पडली. 'रन नवीमुंबई रन' या नावाने पामबीचवर ही स्पर्धा पार पडली.

Feb 5, 2012, 08:48 PM IST